Εγγραφείτε τώρα
background

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ωράρια χρηματιστηριακών συναλλαγών και ανακοινώσεις αργιών

Στόχος της MEX Europe είναι να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών σε όλους τους πελάτες μας. Με περισσότερα από 1.000 μοχλευμένα χρηματοοικονομικά παράγωγα σε 6 διαφορετικές κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, οι ώρες ανοίγματος και κλεισίματος αυτών των αγορών ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους. Οι εποχικοί παράγοντες και οι παράγοντες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν τα ωράρια των χρηματιστηριακών συναλλαγών, οπότε είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις τελευταίες ανακοινώσεις για τις αργίες και τα ωράρια συναλλαγών για να είστε ενήμεροι σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ωράρια χρηματιστηριακών συναλλαγών και ανακοινώσεις αργιών
Άνοιγμα Ζωντανού Λογαριασμού τώρα
trading-hours

Ωράρια χρηματιστηριακών συναλλαγών

Τα ωράρια των χρηματιστηριακών συναλλαγών αναφέρονται στην κανονική περίοδο διαπραγμάτευσης που είναι διαθέσιμη για μια συγκεκριμένη αγορά. Τα ωράρια μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα όργανα, τα χρηματιστήρια και τις ημέρες της εβδομάδας.

Για παράδειγμα, ορισμένες αγορές μπορεί να κλείνουν νωρίς (διαπραγμάτευση μισής ημέρας) σε συγκεκριμένες ημέρες, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τα χρονικά σημεία κατά τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν οι εντολές.

Αγορά συναλλάγματος
Προσφορές
Δευτέρα:00:00 - 00:00
Τρίτη:00:00 - 00:00
Τετάρτη:00:00 - 00:00
Πέμπτη:00:00 - 00:00
Παρασκευή:00:00 - 23:55
Χρηματιστηριακές συναλλαγές
Δευτέρα:00:05 - 23:59
Τρίτη:00:05 - 23:59
Τετάρτη:00:05 - 23:59
Πέμπτη:00:05 - 23:59
Παρασκευή:00:05 - 23:59
Χρυσός & Ασήμι
Προσφορές
Δευτέρα:01:00 - 00:00
Τρίτη:01:00 - 00:00
Τετάρτη:01:00 - 00:00
Πέμπτη:01:00 - 00:00
Παρασκευή:01:00 - 23:55
Χρηματιστηριακές συναλλαγές
Δευτέρα:01:05 - 23:59
Τρίτη:01:05 - 23:59
Τετάρτη:01:05 - 23:59
Πέμπτη:01:05 - 23:59
Παρασκευή:01:05 - 23:55
Προθεσμιακό αργό πετρέλαιο Μπρεντ
Ημέρα
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Άνοιγμα
01:00
00:00
00:00
00:00
00:00
Κλείσιμο
24:00
01:00
01:00
01:00
01:00
Εκ νέου άνοιγμα
03:00
03:00
03:00
03:00
Κλείσιμο
24:00
24:00
24:00
24:00

Ωράριο διακοπών & ανακοινώσεις

Οι αργίες ενδέχεται να επηρεάσουν το πρόγραμμα των συναλλαγών και τη μεταβλητότητα των αγορών. Ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα, οπότε είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για τις επερχόμενες αλλαγές και τα ωράρια των χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά τις αργίες, ώστε να προγραμματίζετε τις συναλλαγές σας αναλόγως.

Instrument
FX
Metals
Platinum
Palladium
US Stocks
UK Stocks
HK Stocks
Paris Stocks
SPA Stocks
GER Stocks
LCOXX - Brent Oil Futures Derivatives
NGXX - Natural Gas Futures Derivatives
CLXX - Crude Oil Futures Derivatives
HGXX - Copper Futures Derivatives
UKOUSD - Brent Spot Oil
USOUSD - Crude Spot Oil
DAX30_XX - CFDs Indices Futures Derivatives
UK100_XX - CFDs Indices Futures Derivatives
WS30_XX, US500_XX, NAS100_XX - CFDs Indices Futures Derivatives
AUS200XX -- Indices Futures CFD
DE30 - CFDs Indices Cash Derivatives
UK100 - CFDs Indices Cash Derivatives
AUS200 – CFDs Indices Cash Derivatives
US30, US500, UT100 - CFDs Indices Cash Derivatives
ESP35 - CFDs Indices Cash Derivatives
HK50 - CFDs Indices Cash Derivatives
JP225 - CFDs Indices Cash Derivatives
EUR50 - CFDs Indices Cash Derivatives
CAC40 - CFDs Indices Cash Derivatives
CHINA50 - CFDs Indices Cash Derivatives
VIX_XX
Corn
Coffee
Cocoa
Soybean
Cotton
Sugar
Cryptos
Wednesday, May 01, 2024
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Thursday, May 02, 2024
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Late Open 03:15
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Late Open 03:15
Normal Trading Hours
Late Open 03:15
Late Open 09:00
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Friday, May 03, 2024
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Early Close 23:00
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Monday, May 06, 2024
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Tuesday, May 07, 2024
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Late Open 03:00
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Tueaday, May 14, 2024
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Early Close 22:00
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Wednesday, May 15, 2024
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Thursday, May 16, 2024
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Late Open 04:15
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Friday, May 24, 2024
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Early Close 23:00
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Monday, May 27, 2024
Normal Trading Hours
Early Close 20:15
Early Close 20:15
Early Close 20:15
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Early Close 20:15
Early Close 20:15
Early Close 20:15
Normal Trading Hours
Early Close 20:15
Early Close 20:15
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Early Close 20:00
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Closed
Normal Trading Hours
Early Close 20:00
Normal Trading Hours
Early Close 11:30
Early Close 20:00
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Closed
Normal Trading Hours
Tuesday, May 28, 2024
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Late Open 03:00
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Late Open 04:15
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
Normal Trading Hours
*Σημειώστε ότι αυτές τα παρεχόμενα ωράρια υπόκεινται σε αλλαγές.
*Οι ημερομηνίες υπόκεινται σε αλλαγές από τις αντίστοιχες αγορές.
*Σημειώστε ότι ενδέχεται να υπάρξουν απροσδόκητες περίοδοι μεταβλητότητας, χαμηλής ρευστότητας και ότι ορισμένοι Πάροχοι Ρευστότητας θα αυξήσουν τα περιθώρια κατά τη διάρκεια των αργιών.
*Οι πελάτες καλούνται να διαχειρίζονται τους λογαριασμούς και τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των ωρών διαπραγμάτευσης της εταιρείας, όπως αναφέρονται παραπάνω.

Συχνές αγορές

Πότε κλείνει το χρηματιστήριο των ΗΠΑ;

Στις ΗΠΑ, ισχύουν οι ακόλουθες αργίες: Πρωτοχρονιά, Martin Luther King Jr. Day, Washington’s Birthday, Μεγάλη Παρασκευή, Memorial Day, Ημέρα Ανεξαρτησίας, Ημέρα Εργασίας, Ημέρα των Ευχαριστιών και τα Χριστούγεννα. Υπάρχουν μερικές αργίες την επομένη της Ημέρας των Ευχαριστιών (Black Friday) και την παραμονή των Χριστουγέννων. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, οι αγορές λειτουργούν από τις 9:30 π.μ. έως τη 1 μ.μ. Ανατολική Ζώνη Ώρας (EST) Στις ΗΠΑ, όταν οι αργίες πέφτουν Σάββατο, οι αγορές κλείνουν την Παρασκευή. Όταν οι αργίες πέφτουν Κυριακή, οι αγορές κλείνουν τη Δευτέρα.

Είναι οι αγορές πιο ευμετάβλητες κατά τη διάρκεια των αργιών;
Είναι το χρηματιστήριο ανοιχτό όλο το 24ωρο;
Είναι η αγορά συναλλάγματος όλο το 24ωρο;
Γιατί οι ώρες διαπραγμάτευσης είναι σημαντικές στην αγορά συναλλάγματος;

Επιλέξτε το επόμενο βήμα

striped-background-card
Γιατί το Mex
Γιατί το Mex
striped-background-card
Χρηματοδότηση λογαρ
Χρηματοδότηση λογαρ
Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει. Ενδέχεται να χάσετε το σύνολο του επενδυμένου κεφαλαίου
striped-background-card
Υποστήριξη
Υποστήριξη

Θέλετε να ξεκινήσετε

Μπείτε στη MEX Europe
Το κεφάλαιό σας κινδυνεύει. Ενδέχεται να χάσετε το σύνολο του επενδυμένου κεφαλαίου
rocket